Kaare Bøe

OM KAARE BØE
Kaare Bøe, 14. september 1928 - 4. april 2013.

Kaare Bøe var en av tre sønner til tidligere ordfører og disponent Frithjof Bøe. Han var gift med Aase Margrethe og har 4 barn (Marianne, Ellen Margrethe, Geir Arne og Bjørn Kaare).

Kaare arbeidet som jernvarehandler i familiefirmaet G.A.Bøe A/S.

 

FOTOGRAFIKK
Fotografikk er en noe spesiell måte å lage bilder på. Man går ut fra et vanlig fotografi i sort/hvitt.

 

Kaare sa følgende om sin teknikk:

"Det er om å gjøre å bruke øynene når en er på motivjakt, for det er igrunnen ikke så lett å finne motiver som er egnet til å lage fotografikk av senere. Personlig liker jeg godt bilder tatt i motlys, da disse gir en god kontrasteffekt.

Jeg begynner å arbeide i mørkerommet ved å bruke en spesiell film. Forstørrer opp bildet og påfører effektraster, vasker bort gråtoner m.m. Så kan jeg tegne inn, og ta bort forstyrrende elementer ved bruk at sort og hvit tusj, slik at bildet får en helhet og balanse. Dette kan gjøres både på negativ og postitiv film. Det ferdig bildet begynner å ta form.

Det har mye å si at man velger ut motiv som passer sammen med effektrasteret. Personlig har jeg kommet frem til en type bilder som minner mye om tresnitt, da jeg bruker en type raster under prosessen som er mye lik trestruktur. Forøvrig er fremgangsmåten den man benytter i grafikk, og man lager flere eksemplarer av samme bilde. Vanligvis lager jeg ferdig en serie på 25 stk., men nummererer fra 1-100 slik at jeg har anledning til å lage inntil 100 av hvert bilde."

Tilbake